Babysalmesang for Naur og Sir sogne varetages af organist Inge Pedersen.

NYT HOLD BEGYNDER 3. SEPTEMBER

Kontakt hende på tlf. 2114 0640 for nærmere oplysningerwink